• ilk insanın havva olması ihtimali

  0.
  evrim kuramı hakkında zerre kadar bilgisi olmayıp da kur'an öğretilerek büyütülüp lakin kur'an'a biraz da eleştirel yaklaşan kişinin, ilk insanın adem değil de havva olabilirliğini düşünmesidir. bu kişi, dış dünyayla irtibata geçtiği zaman ise ateist kültüre doğru yola çıkacağı açıktır.
  #19239703 :)
 • onuncu nesillerin sabun yapılması gerekliliği

  12.
  sürekli sözlüğe yeni gelen nesilleri küçük görme alışkanlığını zamanında bir diktatörün uyguladığı yönteme kanalize etme girişimidir. ha şu da var ki, nesil sayısı yükseldikçe kalite düşmekte. bu, türkiye sözlük hayatının bir gerçekliğidir ne yazık ki.
  #19239638 :)
 • allah neden insanı yarattı paradoksu

  36.
  özünde olmayan bir paradokstur. paradokslar varolduğu bilinen iki gerçekliğin birbirini olumsuzlaması ve de bu gerçekliklerin kendi içerisinde olumsuzlanamaması sonucu ortaya çıkar ki ''allah'ın insanı yaratması'' olayı evrim kuramı aracılığıyla olumsuzlanabildiği ve yalnızca tanrının gönderdiği söylenen kitapta olumlandığından, bunun da bir kanıtı olmadığından ve başka hiçbir şekilde olumlanamadığından mütevellit paradoksmuş gibi görünen bir yokluktur.
  #15199598 :)
 • uludağ sözlük ün yobaz kaynaması

  22.
  devlet yönetiminin şeriatçı yobaz kaynamasıyla birlikte türkiye'nin her noktasında da şeriatçı yobaz kaynaması durumu paralellik gösterdiğinden dolayı şaşmamak ama aynı zamanda da sonuna kadar kaynatıp buharlaşıp uçmalarını sağlamak gerekmektedir.
  #15199443 :)
 • solcu olmanın kolaylığı

  17.
  solcu doğulmaz solcu olunur. solcu olabilmek içinse insanlardan bireyleşebilmiş olanlarının çok küçük bir kesimi içerisinde olmak yani muhalif kişilik yapısını kendi içerisinde oluşturmuş, düşünce sistemlerini diyalektik bir anlayışla inceleme yetisine sahip ve toplumun neredeyse tamamının gerçek varsaydığı ama toplumun kendisini karanlığa sürükleyen dogmatik unsurları reddedebilen bir düşünce sistemini kendi düşün-yorum süzgeci içerisinde geliştirmiş bir insan solcu olabilir.

  solcu olmak teoride zor; pratikte daha da zor ama görünüşte solcu olmayan herkesin sol düşünceye bok atabilme hakkını kendilerinde görmeleri kadar kolaydır. solcu olabilmek için içsel bir haksızlığa tahammülsüzlük duygu durumuna sahip olmak gereklidir. işte bu içsel bir haksızlığa tahammülsüzlük duygu durumuna sahip olmayan insanlar, insan ailesinin içinde yaşayan sülükler ellerine fırsat geçtikçe sol düşünceye bok atıp birilerinin çanaklarını yalamya devam edeceklerdir.
  #13373196 :)
 • mutluluk

  949.
  birey olabilmiş insanın bir aşk ya da bir başarı ama toplumsal bir başarı elde etmesi halinde yüzünün gülmesi ya da kişinin içinde oluşan sevincin verdiği tatminkarlık halidir.
  #13373057 :)
 • nike giyen mc donalds dan yiyen devrimci

  10.
  (bkz: milattan kalma tespitimsiler)
  #12526316 :)
 • sözlük yazarlarının seçim sonuçları analizleri

  6.
  sözlük yazarlarının seçimden önce ve seçimden sonra içlerindeki değişen; artan ya da azalan kinle birlikte kusmaya çalışacakları olup televizyoncu analizciler bilimum örnek alınarak yapılacak ya da sözlük yazarı günübirlik gazetesini okuyorsa kendisinin de harikulade bir şekilde yapabilecek olduğu analizdir.
  #12080539 :)
 • kurban kesmek dünyaya ihanettir

  1.
  kurban kesmek, var olduğu inanılan yaratıcıya bir canlı adamak.. ortaçağ'ın ve daha da öncesinde islam devri'nden kalma kokuşmuş ve temelsiz geleneklerden, adetlerden beslenen ve cahil insanlığın hiç yok olmaması sebebiyle günümüze kadar gelebilmiş olan adak inancından yakınan algısı açık bir ateist ya da bir hümanist tarafından söylenebilmesi beklenen bir haykırıştır..

  kurban bayramı vesilesiyle yokluğuna dair gerçekliği bilim dünyasınca sayısız kere ispatlanmış yaratıcıya bir canlı adamak ve temiz dünyamızın atmosferini ve topraklarını kanla ve kan kokusuyla bulandırmak, müslümanların dile getirdikleri gibi yoksul insanların aç karınlarını doyurmaya ve onları paylaşmanın verdiği hazla mutlu etmeye çalışmak değildir. asıl amaç, olmayan ama müslümanlar tarafından rüyalarda gökteki ak sakallı dede olarak görülen, gerçekte tasvirsiz olduğu savunulan tanrı için kan akıtmaktır.

  bir insanın adak inancı uğruna kan akıtması, ateist-hümanist literatürde saçmalıktan başka bir şey değildir. insan, hem etçil hem de otçul beslenme şekline şekline sahip bir hayvan olarak belirtilir biyolojide. ve hayatta kalmak için gerekli vitaminleri ve mineralleri alabilmek adına gerektiği zaman ot, gerektiği zamanda et yiyebilir. ama bu et yeme ihtiyacını kurban bayramıyla bağdaştırmak ve adak inancının içerisine oturtmak insanlığa yapılmış bir ihanet, hayvanlar alemine de yapılmış bir cinayettir.
  #9947324 :)
 • bir tanrı öpücüğü

  1.
  dünyaları, evrenleri, gökleri, zamanları, boyutları ve hayatları ve bilimum detayları ve de karmaşıklıkları yaratmış olan yüce yaratıcının, ancak bir ateistin yanağına onun rüyasında konduracağı öpücüktür.

  bu öpücük de öpücüğün sahibinden dolayı öyle yüce öyle kudretli ve öyle büyülüdür ki, ateist kişisini rüyasında bir haz noktasından başka bir haz noktasına taşır. rüya içerisinde tüm rüyaları görmesine sebep olur. sabah uyandığında ise, tanrının kudretli gücünün gerçekte, sadece, yatağını ve iç çamaşırını batırabilmesine yaradığını tekrardan anlar sorgulayıcı insan.
  #9947318 :)
 • laik kadının evrimi

  3.
  başlangıçta siyah çarşaf içine hapsedilmiş ve erkek egemen toplumunda sindirilmeye, düşünsel olarak yok edilmeye çalışılan kadından; yeni kurulan kemalist cumhuriyetin bilimi rehber edinen devletinin, karanlığı anadolu'dan atmasıyla aydınlığı gören, özgürlüğünü kazanan ve kendisini sürekli devrimler içerisinde yenileyen kadına doğru olan süreçtir. **
  #9947052 :)
 • titreyerek duş almak

  4.
  karşı cinsle birlikte ve duştayken malum eyleme dair çizilecek zamana bağlı gel-git grafiğinin zamanın ilerlemesiyle oluşan tepe noktasında, bütünleşmiş bireylerin yapıyor olmakta oldukları eylemdir.
  #9935439 :)
 • evrim teorisini anlayamamanın dayanılmaz saçmalığı

  1.
  evrim denilen şey, bilim dünyasında daha da özele inersek biyoloji dünyasında şu an bilincinizde beliren kavramlar ve de imgeler bütünlülüğünün, canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanması*dır diye kabaca teorik olarak açıklanmıştır. evrim geçirmek, anlayamama durumunun başlıca nedenleri arasında yatmaktadır. bu olaya geçmişten örnekler verince, ''ara geçiş formu neredee, kurbağa bacaklı at kafalı, insan s.kli canlı göstermelisin.'' gibi karaktersizliğin de göstergesi olan sorularla karşılaşılmaktadır. evrimde ara geçiş formu diye bir şey olmaz. her populasyondaki canlıların kendilerine has olan ortamın şartlarına direnme güçleri vardır ki bu; beslenmeyle, yaşarken elde edinilen deneyimlerle, sevişmeyle vs. doğru orantılı olarak değişmektedir. ortam şartları kötüleştikçe hayat deneyimi fazla olan hayatta kalabilecekken diğeri doğal olarak üzerinde hissedeceği yüksek eziklik duygusundan dolayı toprağa karışacaktır.** bunun sonucunda da daha iyi sevişebilen canlılar hayatta kalmış ve farklı bir populasyon ortaya çıkmış olur.

  evrimin kabaca anlatımı budur. bu ilk canlıdan itibaren böyle süregelmiştir. ''peki ama popuslayon sadece yenileniyorsa, şimdi niye yeni ve tek bir populasyon yok?'' gibi zeka yoksunu bir sorunun ise tek bir yanıtı vardır; göçler. ezik canlıların tamamı bulundukları sınırlar içerisinde toprağa karışmazlar. yaşabilecekleri başka yerler bulur ve o yeni yerin yeni şartlarına göre yeniden şekillenirler. bunun sonucunda ise, iyi sevişebilen bir populasyon değil de iyi güreşebilen bir populasyonun ortaya çıkması kaçınılmaz ihtimaller arasındadır. ha ilk canlı mı nasıl oldu? buradan yola çıkarak big bang'in de nasıl olduğunu mu konuşmalıyız? araştırmak ve okumak erdemli insanların bir görevidir.

  tablo bu haldeyken anlayamamannı tek sebebinin çarpık eğitim sisteminin anlayışsız bireyleşememiş kişiler/kişicikler yetiştirmesine bağlamak yerinde bir saptama olacaktır. ki sorunlar bununla da bitmiyor. bundan daha da büyük bir sorun var önümüzde.* sorunumuz evrimi anladığını sanan kişiler...

  evrimi anladığını sanan kişilere haklarını vermek lazımdır. evrimin teorik ama kanuna yakın yapısını ve içeriğini büyük ölçüde anlamışlardır ama anlayışsızlık kültüründen kurtulamadıkları için sürekli kur'an'dan, şundan, bundan örnekler vermeye çalışmaktadırlar. kur'an'ın eski arap mitolojisinden başka bir şey olmadığına değinmek başka bir araştırma konusudur.

  evrimle ilgili evrime karşı kullanılan ''anti-tez'' sıfatını dahi alamayacak en güçlü açıklama ise; ''ben maymundan gelmedim lan''vari açıklamalardır. evrim teorisi zaten insanın maymundan ürediğiyle ilgili hiç bir teorik bilgiye sahip değildir. maymun da günümüzde yaşamaktadır, insan da. kromozom sayıları, kemik yapıları, analog organlar falan filan göz önünde bulundurulduğunda bu neyin göstergesi olur? insanla maymunun atalarının ortak olduğunun.

  evrim teorisine inanışla ilgili tabular ise son gündem maddemizdir. evrim teorisine inanmak diye bir durum yoktur. bu bilimsel bir teoridir ve içeriği ortadadır. araştırıp üzerine düşünülmelidir. bilimsel olarak bir hata görülmesi durumunda ise alternatif bilimsel evrim teorileri geliştirilebilinir. aklın yolunun bilimden geçtiğine inanmak durumu vardır. buna inananlar ne ateisttir ne teisttir ne agnostiktir ne mümindir ne deisttir ne de zırtapozdur.*
  bu civanım bilim düşkünü insanlara dini etiketler yapıştırmaya çalışmayın. herkesin dini inancının kendine ait ama sorgulanabilir olduğunu her gün hatırlayın. bilimle dinin** kesişim kümelerinin boş küme olduğunu şu an öğrendiyseniz bir daha hiç unutmayın.haydi **
  #9404990 :)
 • sockrates

  4.
  ismi sanıldığı gibi karanlığı fetheden, tabu yıkıcı, büyük düşünür ''sokrates''ten gelmemektedir. türkçe'de ''çorap oranları'' anlamsızlığında bir anlamlılığa sahiptir. ayrıca ismi ''sokrates'' olarak değil ''sakreyts'' olarak telaffuz edilmektedir.
  #9231925 :)
 • hoşlanılan kızı düşünmek

  1.
  yaşanılan zamanın her anı içerisinde her kalp atışının sesinde ve istemsizce kapanan göz kapağının kişiyi anlık olarak karanlıkta bir başına bırakması ile vücutta oluşan bir sıcaklık umutsuzca akla gelen bir endişe, yapılacak bir şey olmamazcasına, sinir hücrelerinin de aracılığıyla beyinde, ulaşılmaz ama ulaşılacak olan ruh ikizinin, bulunmaz hint kumaşının; iç eriten bakışlarının, soğuğu içine çekip yavaşça ve baş döndüren nefes alışverişiyle esas kişinin de içine çektiği havayı büyüleyen burnunun, konuşurken gözleri etkileyen dudaklarının ve dudaklarını ıslatan dilinin ve tüm hatlarıyla birlikte vücudunun beyinde elektriksel yolla maddeleştirilmesidir.
  #9207068 :)
 • sağlıklı olmasına rağmen oruç tutmayan zavallı

  1.
  (bkz: oruç tutmanın saçmalığı)
  #7531772 :)
 • hoşlanılan kızın nefret dolu bakışına maruz kalmak

  1.
  bir şekilde, çeşitli şartların bir araya gelmesiyle birlikte bir yerde rüyalarda aranılan kızla karşılaşılması ve onun güzelliği, kokusu, göz kamaştırıcılığına kapılıp gerçekleşen baş dönmesine engel olamayıp, baş döndürecek derecede büyüleyiciliğe sahip olan varlığı daha ayrıntılı daha içten tanıma isteği içerisinde kıvranıp, akmakta olan zamana bağlı süreç içerisinde göze dünya güzeli görünen o tatlı o ateşli o şehvetli bakışlar atan koruma, okşama ve sevme içgüdüsü ile yaklaşılan kıza, aşkını içten yaşayan er kişinin açılması ve saçılmasıyla birlikte artık ışıl ışıl parlayan tatlı dudakların olduğu yüzdeki gözlerin aynı fakat anlam değiştirmesiyle birlikte insanoğlunun içini acı acı yakan ateş gibi iç burkucu bakışlara maruz kalmaktır.
  #7531671 :)
 • ateist ya da agnostik olmayanların aptal olması

  1.
  bireysel mükemmelliği yakalama yolunda yürüyüp de asla mükemmel olunamayacağını bilip fizik, kimya, biyoloji, psikoloji ve diğer pozitif bilimler ile felsefenin de eşliği ile evreni, hayatı yorumlayarak neden yaşadığını anlamlandırmaya çalışan insanın yalnızca zeki insan olduğu gerçeğiyle birlikte, kozmosu incelerken; evrenin bir yaratıcısı olmadığını, olduğuna dair de hiç bir kanıtın olmadığını çözmesi ve de kendisini agnostik ya da ateist olarak adlandırması sonucu ortaya çıkan duruma ait olan saptamadır, ateist ya da agnostik olmayanların aptal olması.

  ateistler kesin ve net bir bilgiyi; tanrının olmadığı doğruluğunu gerçekliği ile birlikte ortaya koyarlar. agnostikler ise, tanrının varlığı ya da yokluğu hakkında fikir yürütülemeyeciği gerektiğinin yanı sıra bilimle bütünleşmiş beyinlerin tanrı kavramıyla ilgilenmemeleri gerekliliğini de savunurlar. agnostikler her ne kadar tanrı hakkında bilimsel objektifliklerini korumaya çalışsalar da, bilimsel dünyanın dışında yer alan bir kavramla ilgili olarak bilimsel bir değerlendirmenin yapılamayacağını bilip de bilmemezlikten gelmektedirler. kaldı ki agnostikler de tanrı kavramının bilinmezliği üzerine fikir beyan ederken, tanrının olmadığı doğruluğunu gerçekliğiyle birlikte altyapısal olarak argüman olarak benimsemişlerdir.

  din ile dinin güzellikler ile dolu dünyaya getirdiği karanlıkla savaşta ateistler ve agnostikler önsaflarda yer almışlardır ve aydınlık bir dünya için de saflarını korumaya devam etmek için her türlü aptallığa karşı insanlığı bilinçlendirme, akıllandırma ve aydınlatma yolunda canlarını ilerici bir dünya toplumu için feda etmeye hazır olacaktır, birey olduklarının farkında olan zeki insanlar.
  #7477403 :)
 • matematiğin çöktüğü an

  295.
  matematiğin çöktüğü anın evrenin çöktüğü an olacağından mütevellit, evrenin çökmesinin evrenin yok olması dolayısıyla da içinde yaşanılan evreni ve de evrenin içerisinde varolan hareket halindeki hayatı anlamaya çalışan birey olarak ''ben'' kişisinin burada bu entryi yazamayacak olmasının yanı sıra yazmasının, evrenin yok olmadığı anlamının anlaşılmasıyla çıkarılacak anlam olan matematiğin çökmediğine ama evrenden, yaşadıkları hayattan zerre kadar çıkarımlar yapamayan insancıkların gerçekleşmesi için gelmesi gerektiğine inandıkları andır.
  #7399289 :)
 • kadınların bencil olması

  2.
  (bkz: erkekler bencildir/#7006078)
  #7038794 :)
 • yeni şeyler getiriyorum